Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


 Lopšelio-darželio veiklos tikslas – bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę, tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 © 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis