Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


Specialiosios pagalbos teikimas

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems negalių, sutrikimų, ugdymosi sunkumų.

Logopedo, specialiojo pedagogo užsiėmimai vyksta individualių ir pogrupinių pratybų forma, tiriant, stebint, dirbant, mokantis ir žaidžiant. Kalbos tyrimo metu visapusiškai tiriama ugdytinių kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, kalbos rišlumas), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.

Judesio korekcijos mokytoja teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems motorinės raidos, judesio ir padėties sutrikimus (ar juos įtariant).

Organizuoja kūno kultūros ir sveikatos stiprinimo veiklą, korekcines pratybas. Įvertina vaikų motorinės raidos ypatumus, nustato motorinės raidos lygį, judesio ir padėties sutrikimus (netaisyklingą laikyseną, pilnapadystę).

 Specialistai konsultuoja mokytojus, ugdytinių tėvus specialiosios pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimo klausimais.

Ugdytojų partnerystė - kompleksinės pagalbos vaikui garantas.


Kompleksinė pagalbaŠiaulių rajono savivaldybės sprendimas.doc

 
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentasVGK darbo reglamentas.doc
 
 
© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis