Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


 
Darbo užmokestis
 
 
 Pareigybės pavadinimas
 2014 m.  pareigybių skaičius 
 2014 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis
Direktorius 
-
 -
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
0,5 
 2378,40
Mokytojai (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas)
7,71
 1841,37
Pagalbą teikiantis specialistas (specialusis pedagogas, logopedas, judesio korekcijos mokytojas)
2,25
 2580,66
Ūkvedys-sandėlininkas
1
 1159,00
Vaikų slaugytojas-dietistas
0,75
 960,75
Sekretorius
0,25
 289,75
Darbuotojai gaunantys minimalų valandinį atlyginimą (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, darbininkas-sargas)
8,75
 1000,40
Darbininkas-sargas, naktinė auklė
2,5
 Minimalus valandinis įkainis

© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis