Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS
Direktorė

Dalia Gricienė, nuo 1995 m., auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dainora Kuprienė, nuo 1988 m., II vadybinė kvalifikacinė kategorija, vyresnioji auklėtoja.

Auklėtojų darbo pradžia ir suteiktos kategorijos:

Rajisa Grušienė, nuo 1979 m. vyresnioji auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Alma Šulčienė, nuo 1981 m. vyresnioji auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Vidija Rinkevičienė, nuo 1984 auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Akvelina Pilipuitienė, nuo 2008 m. vyresnioji auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Neringa Kavaliauskienė, nuo 2010 m. auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Meninio ugdymo mokytoja

Jugina Stapušaitienė, nuo 1985 m. meninio ugdymo mokytoja metodininkė, vyresnioji auklėtoja.

Logopedė, specialioji pedagogė

Daiva Urbonienė, nuo 1996 m. logopedė metodininkė, specialioji pedagogė.

Judesio korekcijos mokytoja

Kristina Janušaitė, nuo 1999 m. judesio korekcijos mokytoja metodininkė, vyresnioji auklėtoja.

Sekretorė

Jūratė Motiejūnienė, nuo 2008 m.

Vaikų slaugytoja-dietistė:

Zina Urbutienė, nuo 1978 iki 2010 m.

Dovilė Baniūnaitė, nuo 2010 m.

Ūkvedė-sandėlininkė

Irena Brajienė, nuo 2009 m.

Virėjos:

Liuda Valterienė, nuo 1998 m.

Kristina Valterienė, nuo 1998 m.

Auklėtojų padėjėjos:                        

Zina Urbutienė, nuo 2010 m.

Irena Alšauskienė, nuo 1983 m.

Daina Beinorienė, nuo 1994 m.

Silva Novikaitė, nuo 1994 m.

Violeta Dirvonaitė, nuo 2005 m.

Naktinė auklė

Rima Tamulevičienė, nuo 1999 m.

Darbininkai-sargai:

Ona Švarlienė, nuo 2005 m.

Alfonsas Sungaila, nuo 2002 m.

Jonas Dusevičius, nuo 2013 m.

 
 © 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis