Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


Lopšelio-darželio

himnas

 

Muzika ir žodžiai:

meninio ugdymo mokytojos metodininkės

Juginos Stapušaitienės

 

 

Pabudo jau žaislai, lėlytės, meškinai,

Auksinis spindulys išties rankas.

Skubėkite, vaikai, darželyje gerai,

Pažaisti, padainuot, sportuot žvaliai.

 

        Te saulė skaisčiai švies ir spindulius išties,

        Vaikystę saulėtą sutikt skubu.

        Žaismingam kelyje, teisingam kelyje

        Laiminga pasaka te nesibaigs.

 

O kai gaivus lietus nulis ir vėl dangus

Vaivorykštę nuties plačiai plačiai.

Šypsokis nuoširdžiai, juk tavo čia namai,

Čia mokytojai laukia ir draugai.

 

© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis