Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


Parama lopšeliui-darželiui

    Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas.) Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos į lopšelio-darželio sąskaitą.

     Kviečiame Jus paremti mūsų ugdymo įstaigą. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti patalpų remontui, vaikų baldelių, kompiuterių, knygų pirkimui, papildomos ugdytinių veiklos organizavimui ir kt. Visuotiniuose lopšelio-darželio susirinkimuose Jūs gausite  išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.

Rekvizitai prašymams dėl 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo

Paramos gavėjas
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“
Įstaigos kodas
190085492
Adresas
Salduvės g.16, Kairiai LT-80013
© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis