Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


 Lopšelio-darželio „Spindulėlis“ biudžetas


 Lėšų šaltinis
 Paskirtis
 Suma (Lt)
2013
2014
  Savivaldybės lėšos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
400222,00
385005,00 
Prekių ir paslaugų naudojimas*
54762,00
67204,00
 Krepšelio lėšos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
188015,00
181957,00
Prekių ir paslaugų naudojimas**
8539,00
8491,00

 

* Mityba, medikamentai, šildymas, elektros energija, ryšių paslaugos, apranga ir patalynė, spaudiniai, kitos prekės, komandiruotės, vandentiekis ir kanalizacija, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas, kvalifikacijos kėlimas, kitos paslaugos

** Lėšos naudojamos tik ugdymo priemonėms įsigyti

© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis