Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal šias programas:

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios programos:

  • Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“
  • „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“
  • „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“
  • Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos
  • Olimpinio ugdymo programa „Nuo mažo vaikelio iki olimpinio kelio“
© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis